Schierener Musek

Tickets:
25 EUR | 15 EUR ermäßigt für Jugendliche <26 Jahre

Schierener Musek goes Trifolion

Samstag 5. Februar 2022 19:30 Samstag 5. Februar 2022 21:30 Atrium

D'Schierener Musek gouf am Joer 1947 gegrënnt a besteht momentan aus 60 aktive Musikanten. Niewt dem jährlechen Highlight, dem Galaconcert um drëtte Sonndeg am Januar, mat fir gewéinlech ëm 600 Nolauschterer, spillt d’Schierener Musek iwwert dat ganzt Joer Concerten op Invitatioun vun anere Museken uechter d‘Land. D'Schierener Musek begleet awer och traditionnell Feierlechkeeten an der Schierener Gemeng, wéi zum Beispill den Hämmelsmarsch, d‘Éischte-Mee-Feier, de Virowend vu Nationalfeierdag an d'Empfänke vum Kleeschen.

Am Kader vun hiere 75 Joer Festivitéiten offréiert sech d’Schierener Musek am Joer 2022 d’Méiglechkeet hiere Programm vum Galaconcert an engem grousse Concertssall eng zweete Kéier opzeféieren an domat och ausserhalb vu Schieren e weideren Optrëtt ze hunn.

Organisateur: